Privacyverklaring

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de Vrienden van Klimmendaal van groot belang. Deze gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacyreglement

Hoe wij precies omgaan met privacygevoelige informatie en hoe wij dergelijke gegevens beschermen vindt u in ons privacyreglement. Daarin staat ook beschreven welke rechten u heeft en hoe u zich hierop kunt beroepen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Check daarom regelmatig de Privacyverklaring voor een update van ons privacy beleid.

Privacyreglement

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– IP-adres

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om dit schriftelijk (per e-mail en/of per post) te doen als u daar om verzoekt.

Hoe Lang de Stichting Vrienden van Klimmendaal gegevens bewaart

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Contactformulier Max. 1 jaar
Donateurs: 1 jaar na beëindigen donateurschap

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden.

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website van de Vrienden van Klimmendaal worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden nooit aan derden verstrekt.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid, stuur dan een mail naar vrienden@klimmendaal.nl.