Privacyreglement

Privacyreglement
Persoonsgegevens die worden verwerkt
De Stichting Vrienden van Klimmendaal kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de stichting , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Wij verwerken via deze website de volgende persoonsgegevens:
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw donatie te verwerken, telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om dit schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen.

Hoe Lang de Stichting Vrienden van Klimmendaal gegevens bewaart
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Type gegevens Bewaartermijn
Contactformulier Max. 1 jaar
Donateurs: 1 jaar na beëindigen donateurschap

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden.

In kaart brengen van websitebezoek
Op de website van de Vrienden van Klimmendaal worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden nooit aan derden verstrekt.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid, stuur dan een mail naar vrienden@klimmendaal.nl.