Steunt u ons ook?

Wat doen we

Hulpmiddelen

Een goede revalidatie staat of valt met goede hulpmiddelen. waarmee de revalidant op een aantrekkelijke wijze de oefeningen kan uitvoeren. Wij helpen bij de aanschaf van extra hulpmiddelen om het revalidatieproces te veraangenamen en/of te versnellen, te verbeteren én zo mogelijk te veraangenamen.

Onderzoek

Therapeuten bij Klimmendaal zijn erg inventief en zoeken voortdurend naar mogelijkheden om de revalidatie te verbeteren en te veraangenamen. De oefeningen moeten ieder op zijn eigen persoon aanspreken.  Initiatieven voor extra onderzoek naar vernieuwing van therapeutische behandelingen worden ondersteund. behandelingen worden ondersteund. 

Verblijf

De vrienden ondersteunen ook het extra kleur geven aan het verblijf tijdens de behandelingen binnen Klimmendaal. Vooral voor kinderen is het belangrijk dat zij zich prettig voelen. Denk bijvoorbeeld aan een speelhoek voor de kinderen tijdens het wachten.

Therapie

Wij ondersteunen initiatieven om de therapie leuker en dynamischer te maken, waardoor de therapietrouw gaat toenemen. Hierdoor kunnen b.v. revalidanten tijdens een  training op een hometrainer een fiets route afleggen die ze zelf kunnen uitzoeken en op een scherm kunnen volgen.  

Communicatie

Communiceren met je omgeving is voor ons allemaal een normale bezigheid. Wat zouden we immers zijn zonder communicatie. Het is dan ook erg belangrijk dat de revalidanten met alle middelen ondersteund worden om dit ook voor hen mogelijk te maken. 

Sport & Spel

Het is voor kinderen erg belangrijk dat ze ook eens kunnen schommelen of van een glijbaan afgaan. Zelfs met een rolstoel. De vrienden hebben al verschillende speeltoestellen en judowedstrijden gesponsord.

Waar doen we het voor

Revalideren volwassenen

Wanneer u met beperkingen geconfronteerd raakt, wordt uw vertrouwde gang van zaken in het dagelijkse leven ernstig verstoord. De revalidatiebehandeling zorgt ervoor dat men weer zo zelfstandig mogelijk kan leven, wonen en werken of op een andere manier actief kan zijn.

 

Revalideren Kind & Jeugd

Bij de revalidatie van kinderen en jongeren gaat het erom voor hen een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid en zelfstandigheid te bewerkstelligen. In dit verband zijn revalidatiezorg, onderwijs en opvoeding nauw met elkaar verweven.

 

Omgeving

Om gemotiveerd te kunnen revalideren is het van groot belang dat dit in een warme en aantrekkelijke omgeving gebeurd.Revalideren op zich is al topsport en kost veel tijd. Dat maakt dat een omgeving extra motiverend is. De vrienden ondersteunen dan ook vele initiatieven op dit gebied. 

Steun ons en u maakt het verschil