Wie zijn wij?

Wie zijn wij

De Stichting Vrienden van Klimmendaal houdt zich bezig met het verkrijgen van geldmiddelen ten behoeve van bijzondere projecten in Klimmendaal. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een extra sportrolstoel, hulpmiddelen voor communicatie zoals iPads, een aangepaste schommel voor de peuters, een dvd-speler in de huiskamer of innovatieve projecten ten behoeve van behandelmethoden. De Vrienden hebben in de afgelopen jaren al vele projecten mogelijk kunnen maken dankzij giften en bijdragen van particulieren en bedrijven.

Wat is Klimmendaal

Mensen met een lichamelijke of chronische beperking werken bij Klimmendaal hard aan het verminderen of leren omgaan met hun beperking. De revalidatiespecialisten van Klimmendaal ondersteunen hen bij het zo zelfstandig mogelijk inrichten van hun leven. Daarbij gaat het niet alleen om medische revalidatie, maar ook om het verbeteren van de kwaliteit van leven, zoals optimaal integreren in de samenleving. Op weg naar een nieuw betekenisvol toekomstperspectief wordt de patiënt begeleid door deskundige behandelaars en revalidatieartsen.

Wat doet de stichting Vrienden van Klimmendaal

Vrienden van Klimmendaal is een stichting die uiteenlopende initiatieven en activiteiten voor revalidanten bij Klimmendaal steunt die niet uit het reguliere budget bekostigd kunnen worden. Wij zamelen geld in zodat we onze revalidanten dat beetje extra kunnen geven dat hun dag kleur geeft én hun revalidatietraject ondersteund.

Wij ondersteunen met:

  • De aanschaf van extra hulpmiddelen om het revalidatieproces te veraangenamen en/of te versnellen, te verbeteren.
  • Wij ondersteunen extra onderzoek naar vernieuwing van therapeutische behandelingen
  • Wij ondersteunen het veraangenamen van het verblijf bij Klimmendaal
  • Wij ondersteunen initiatieven ter stimulering van therapeutische behandelingen.

Visie

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan de gezondheid opeens ernstig verslechteren en wacht er een zware tijd. Tijdens de revalidatieperiode kan er activiteiten en projecten nodig zijn, die niet onder reguliere financiering vallen. De stichting Vrienden van Klimmendaal spant zich in om aanvullende ondersteuning te bieden die de kwaliteit van de behandeling kan verbeteren én de behandelperiode kan veraangenamen.

Bestuur

Rien Schrijver, voorzitter
Michel van den Berg, penningmeester
Henk Janssen, secretaris
Diederic Klapwijk, bestuurslid
Christiaan Lorist, bestuurslid

ANBI status

De Stichting Vrienden van Klimmendaal is geregistreerd als ANBI-stichting onder nummer: RSIN 805030657 en aangemeld bij de Stichting Geef Gratis.Wie aan een ANBI-stichting geeft, kan extra belastingvoordeel krijgen via de giftenaftrek en via periodieke giften.

Jaarverslagen