Visie

Soms loopt het leven niet als verwacht. En kan je gezondheid opeens ernstig verslechteren. Dan wacht een zware tijd. Met momenten van afzien en van overwinnen. Tijdens deze periode kunnen er activiteiten en projecten nodig zijn, die niet onder reguliere financiering vallen, en toch de kwaliteit van de behandeling kunnen verbeteren of de behandelreiode kunnen veraangenamen.

De stichting tracht hierin te ondersteunen door:

    • Het voeren van een actief beleid met betrekking tot het verbinden van financiëlepartners aan bedoelde activiteiten/projecten;
    • Het verwerven van fondsen ten behoeve van de bedoelde activiteiten/projecten.