Maak een donatie

Meld je aan als Vriend via de website www.vriendenvanklimmendaal.nl . Wij kunnen je natuurlijk ook een inschrijfkaart toesturen per post. Je kunt je ook aanmelden op Klimmendaal locaties bij de informatiebalie.

De Vriendschap gaat in vanaf het moment van dat wij je inschrijving ontvangen. De start datum staat op de eerste dag in de maand dat de inschrijving heeft plaatsgevonden. Je Vriendschap wordt automatisch per jaar verlengt en is maandelijks opzegbaar.

U kunt u aanmelden op de site van de Vrienden van Klimmendaal (aanmelden)De bijdrage wordt vervolgens jaarlijks afgeschreven door een automatische incasso. Wij incasseren het bedrag van het rekeningnummer dat bij inschrijving is opgegeven.

Ja. Wij verwerken de donatie betalingen uitsluitend door middel van automatische incasso om de administratie kosten zo laag mogelijk te houden. Sponsorbedragen worden per sponsorproject verrekend.

De bijdrage van de Vrienden komt voor 100% ten goede aan de revalidanten op alle locaties van Klimmendaal. De organisatie Klimmendaal dient bij het bestuur hun aanvragen in voor ondersteuning.