Beweegtuin Arnhem

Een beweegtuin is een buitenruimte met toestellen en objecten, waarvan jong en oud gebruik kunnen maken, met als doel plezierbeleving, het bevorderen van de fysieke gesteldheid. Op dit moment biedt Klimmendaal binnenshuis veel mogelijkheden op het gebied van sport met een gymzaal. Buiten het gebouw zijn er echter minder faciliteiten. Een beweegtuin als deze zou een waardevolle toevoeging zijn: dergelijke oefenmogelijkheden bestaan op dit moment binnen het gebouw niet, en de gezondheidsvoordelen van het bewegen in de buitenlucht zijn een extra toevoeging.  Voor het merendeel van de patiëntengroepen die binnen Klimmendaal Arnhem behandeld worden kan de beweegtuin een meerwaarde zijn. te denken valt hierbij aan de patiëntengroep van het NAH/BI-team waarbij de motorische beperkingen niet op de voorgrond staan.