Akka Smart mobiliteitsplatform

Het Akka Smart mobiliteitsplatform stelt kinderen in staat om veilig en onafhankelijk rond hun huis en in hun eigen rolstoel of zitmeubelsysteem te bewegen. Het biedt ook de mogelijkheid verschillende bedieningsvormen uit te proberen en een opbouw te geven in het zelfstandig leren rijden. Door de beschikking van het AKKA Smart mobiliteitsplatform kan er een goede analyse van de mogelijkheden van het kind gemaakt worden, zodat daar een passend behandeladvies aan gekoppeld kan worden. Locatie: Apeldoorn, Het Kroonpad Team/afdeling: Kind & Jeugd, project Tech Advies Team: expertisecentrum